Engelsiz Mesaj Nedir?

Engelsiz Mesaj Projesi, işitme ve konuşma engelli bireylerin, cep ve ev telefonlarının mesajlaşma özelliği ile kamu ve özel sektörün hizmetlerine erişim sağlayarak, sorunlarına çözüm, taleplerine cevap olacak şekilde tasarlanmıştır.

Engelsiz Mesaj Nedir?

Uygulama

  • İşitme ve Konuşma engelliler, herhangi bir isteklerini kısa mesaj olarak yazarak, aradıkları kurumun/özel firmanın sabit telefon numarasına (örneğin: 0312-4278865) kısa mesaj olarak göndermektedirler.
  • Kurum (firma) nın sabit numarasına gelen kısa mesaj, geliştirdiğimiz arayüzler aracılığıyla, kurumun/firmanın bilgisayarında görüntülenmekte,
  • Mesaj içeriğine göre, kurumdaki fiziki uygulama başlatılıp, engellinin ev/cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek cevaplanmaktadır.

Yukarıda en temel şekilde anlatılan proje ile işitme ve konuşma engelli bireyin engelsiz bir şekilde bilgiye erişmesi ve günlük yaşama engelsiz katılımı sağlanmaktadır.

Proje Paydaşlığı (Kurum ve Firmalar)

Proje paydaş olarak katılımı beklenen;

  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Özel sektörde hizmet veren tüm firmalardır.

Proje Paydaşlarının katılımı ile oluşan platform, Engelsiz Mesaj PLATFORMU olarak adlandırılmaktadır. Topluma duyarlı, sosyal sorumluluk hisseden her firma/kurum un Engelsiz Mesaj PLATFORMUNA paydaş olarak katılımını bekliyoruz.

Tarife & Ücretlendirme

  • Aktivasyon ücreti yıllık 250 TL'dir. Söz konusu ücret Müşteri’nin hizmet aboneliğini başlattığı ayı takip eden ilk tahakkuk döneminde ilgili hizmet faturasına yansıtılacaktır.